DT

 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku Al. Legionów 3 80 – 441 Gdańsk Wrzeszcz
 • inspektorem ochrony danych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku jest Pan Bartosz Bogunia e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel: /58/ 341-76-97 wewn. 438
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia noclegu w Domu Tancerza na podstawie art. 6 ust 1 pkt  b ogólnego rozporządzenia danych osobowych tj  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; Ponad to celem przetwarzania danych jest:
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Szkołę Baletową w związku z poniesioną przez Dom Tancerza szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Domu Tancerza ,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

Ponadto Dom Tancerza przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom oraz pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Domu Tancerza oraz Szkoły Baletowej w Gdańsku. Podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów Gościa oraz innych osób fizycznych.

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą recepcjoniści oraz Dyrektor Szkoły
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • W związku zawartą umową o świadczenie usług noclegowych przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych Szkoły Baletowej lub Gościa w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 • Natomiast dane związane z monitoringiem przetwarzane będą przez 7 dni następnie zostaną trwale usunięte.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych )  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci Imienia, Nazwiska, adresu zamieszkania, nr. telefonu, oraz adresu e-mail (w przypadku rezerwacji internetowych) jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność odbycia noclegu Pani / Pana w Domu Tancerza w Gdańsku
 • Szkoła Baletowa nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.